Odkazy

Český svazu včelařů http://www.vcelarstvi.cz/
Časopis moderní včelař http://www.modernivcelar.eu/
Výzkumný ústav včelařský v Dole http://www.beedol.cz/
Městská veterinární správa http://www.mevs.cz/kontakt/
Varroa monitoring www.varroamonitoring.cz
   

Zajímavosti

Tanec včel - video   http://www.youtube.com/watch?v=-7ijI-g4jHg
Včelařský rok 2 https://www.youtube.com/watch?v=KyDN2MdD6Ys
Včelařský rok 1 https://www.youtube.com/watch?v=nsmAhTC30gA
 
Blanokřídlí v Praze http://www.blanokridlivpraze.cz/

 

Literatura

Otakar Brenner: Nástavkový úl http://dvorsky.leos.sweb.cz/CLANKY/Nastavkovy_ul.htm
E-Věstník PSNV www.n-vcelari.cz