Povinost chovatele ze zákona

09.03.2012 14:58

Oznámení chovatele včel k umístění včelstev na trvalých nebo přechodných stanovišťích“ místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února! Nové umístění 5 dnů před přemístěním.

OZNÁMENÍ OBSAHUJE:
identifikaci chovatele – jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, případně identifikační číslo, bylo-li přiděleno a jde-li o fyzickou osobu
identifikaci stanoviště včelstev – pozemek označený parcelním číslem, obcí,
katastrálním územím a přiložený jednoduchý náčrtek s označením stanoviště

Protože to téměř nikdo neučinil (až na pár světlých vyjímek - děkuji jim) nabízím včelařům kteří mají stanoviště na Praze 5, že pošlu letošní rok - byť trochu se zpožděním - oznámení za naší ZO hromadně, (kód Vašeho území, registrační číslo chovatele, vč. jména a počtu včelstev mám v počítači).